Viktiga årtal


  Detta hände år 1954
 • Thalidomid syntetiseras av forskare vid företaget Chemie Grünenthal.


 • Detta hände år 1955
 • En anställd vid Chemie Grünenthal tar med sig några Thalidomid-tabletter hem. På juldagen föder hans hustru det första barnet med missbildningar orsakade av Thalidomid.


 • Detta hände år 1957
 • Under namnet Contergan börjar Thalidomid säljas som receptfritt läkemedel i Västtyskland


 • Detta hände år 1959
 • Under namnet Neurosedyn börjar Thalidomid säljas av Astra som receptbelagt läkemedel i Sverige.

 • I oktober föds det första svenska barnet med typiska thalidomidskador. I december kommer de första rapporterna om nervskador, neuropatier, orsakade av Thalidomid.


 • Detta hände år 1961
 • 15 november redovisar den tyske barnläkaren Widukind Lenz sina misstankar om att Thalidomid ligger bakom en våg av fosterskador i Västtyskland, men Chemie Grünenthal vill inte stoppa försäljningen.

 • 26 november. En tidning publicerar uppgifterna om fosterskador och Chemie Grünenthal stoppar omedelbart den inhemska försäljningen av Thalidomid.

 • 3 december 1961. Efter samråd med Medicinalstyrelsen sänder Astra ut ett brev till läkarna om att Neurosedyn inte bör skrivas ut till gravida.

 • 12 december. Medicinalstyrelsen beslutar att försäljningen av Neurosedyn ska upphöra.

 • 16 december. Den första skriftliga rapporten om fosterskador orsakade av Thalidomid, skriven av en australisk läkare, publiceras i medicintidskriften The Lancet.


 • Detta hände år 1962
 • Tidningen Dagen skriver 21 februari att antalet misstänkta fall av neurosedynskador i Sverige inte är av någon större omfattning. Tidningens källa är Docent Liljestrand på Medicinalstyrelsen.

 • 23 februari. Aftonbladet och Stockholms-Tidningen uppger att fem misstänkta fall av neurosedynskador hittats i Sverige. Källan är generaldirektör Arthur Engel på Medicinalstyrelsen.

 • 14 mars. Aftonbladet korrigerar siffran på antalet neurosedynbarn till över ett dussin, enligt en av Medicinalstyrelsens experter. Samma dag, 14 mars, skriver Expressen att c:a 12 fall hittats.

 • Den 14 mars, tre månader efter att Thalidomiden dragits in från den svenska marknaden, ger generaldirektör Arthur Engel i Medicinalstyrelsen i radio och TV en kort officiell bekräftelse på Thalidomidens fruktansvärda skadeverkningar.

 • Dagens Nyheter har den 15 mars uppgift om sex fall, efter en intervju med generaldirektör Arhur Engel.

 • Medicinalstyrelsen misstänker att sömnmedlet Neurosedyn kan ge svåra fosterskador om detta tas av gravida kvinnor och inkallar en expert för utlåtande den 17 mars.

 • 23 mars. Dagens Nyheter skriver att sammanlagt tjugotalet fall av neurosedynskador funnits. Källa är medicinalrådet Karl-Eric Linder på Medicinal-styrelsen.

 • 28 mars. Tidningen Dagen anger även de att drygt tjugotalet misstänkta fall hittats i Sverige. Deras källa är docent Liljestrand.

 • 30 mars. Svenska Dagbladet skriver att under tiden augusti 1960 - januari 1962 så föddes 11 barn med svåra skelettmissbildningar i Göteborg och Borås. Uppgifterna hämtas från en artikel i Läkartidningen.

 • I april anställs barnläkaren Jan Winberg av Medicinalstyrelsen för att utreda
  sambandet mellan Neurosedyn och fosterskador.

 • 30 april. Svenska Dagbladet uppger att ett tjugotal misstänkta fall av neurosedynskador hittats.

 • 17 augusti beslutar Medicinalstyrelsen att amerikanskan Sherrie Finkbine, som tagit Thalidomid under graviditeten men vägrats abort i USA, får göra abort i Sverige. Det är åttonde gången Medicinalstyrelsen medger abort av detta skäl.

 • Det första allmänna sammanträdet med Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) hålls den 30 oktober.


 • Detta hände år 1963
 • I en motion i riksdagens första kammare den 18 januari föreslår fru Ruth Hamrin-Thorell en lag om vårdnadsersättning till neurosedynskadade barn.

 • I januari skickar FfdN ut ett upprop för att ta reda på hur många skadade barn och vuxna det finns.

 • Astra skänker en miljon kronor till de neurosedynskadade barnen den 12 mars. Donationen ska användas vid sidan av de insatser som samhället gör, sade Astras dåvarande verkställande direktör Arne Wegerfeldt. Fonden kallas Astras N-barnsfond.

 • USA:s president Kennedy utdelar USA:s högsta utmärkelse till Dr Kelsey för hennes insats som gjorde att Thalidomid aldrig släpptes fritt i USA.

 • Dr William Griffith McBride i Sidney koras till årets man i Australien för att han som första läkare i världen i maj 1961 upptäckte Thalidomidets skadeverkningar på barn.

 • Lars Nyman anmäler Medicinalstyrelsen till JO.

 • Den 31 juli 1963 sänder Medicinalstyrelsen via TT ut meddelandet om att docent Jan Winberg slutfört sin utredning beträffande fosterskador orsakade av Neurosedyn. 150 barn med skelettmissbildningar har hittats, varav 111 av barnens mödrar vet sig ha fått Neurosedyn. Av dessa 150 barn har 66 avlidit efter förlossningen eller kort tid därefter.

 • FfdN inleder en stor påverkarkampanj för ”vårdbidrag för svårt handikappade barn”, med stöd av riksdagsledamoten ”fru Ruth Hamrin-Thorell.

 • 24 oktober. FfdN:s medlemmar har en träff på SVCK (Svenska Vanföreanstalternas Centralkommitté) för att visa film om en ny sorts protes: den kolsyredrivna Heidelbergsprotesen.

 • Tidningen Folket har den 7 november en stor intervju med Lars Nyman. Hans kommentar om Medicinalstyrelsen: ”De har inte gjort mer än att konstatera: nu dog 100 stycken barn. 100 andra blev lemlästade”.


 • Detta hände år 1964
 • I Marseilles i Frankrike upptäcker läkaren Jakob Sheskin av en slump att Thalidomid kan få såren att läka ut vid en svår form av spetälska

 • Missbildnings-registret inrättas.

 • FfdN:s styrelse möter styrelserna för de tyska och engelska föreningarna för Neurosedynskadade. Mötet ägde rum i London och frågan som avhandlades av skadeståndskravet för barnen.


 • Detta hände år 1965
 • Kallelse till extra föreningssammanträde och årsmöte den 13 mars där Henning Sjöström ger en kort information om de juridiska spörsmålen vid planerade rättegångar.

 • 19-20 juni. En stor kongress hålls i Köln, Tyskland för de neurosedynskadades föräldrar, läkare, lärare, kuratorer m.fl. Flera av de svenska föräldrarna deltar.

 • FfdN lyckas förhandla fram en kollektiv olycksfallsförsäkring för de N-skadade barnen från Folksam.

 • 15 september. Advokat Henning Sjöström lämnar in en stämningsansökan gentemot Astra i Rådhusrätten i Södertälje. Två neurosedynskadade barn agerar pilotfall. Bägge föräldrarna hade rättsskyddsförsäkring hos Folksam som stod för rättegångskostnaderna.

 • Föräldraträff den 2-3 oktober. På programmet står: studiebesök på EH, Info om Astrafonden, info av Henning Sjöström angående kommande rättegångar, Rikskurator Inga-Maj Juhlin informerade om Neurosedynvården och om Astrafonden.

 • 15 december. Då startar i Sverige den första rättegången i världen där föräldrar kräver ersättning av tillverkaren för skador deras barn fått av thalidomid.Tillbaka till toppen

Tillbaka till toppen