Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Vem kan få bidrag?

Bilstödet kan sökas av följande grupper:

  1. Handikappad under 65 år som är beroende av bil för att förvärvsarbeta, genomgå yrkesinriktad utbildning eller genomgå rehabilitering med utbildningsbidrag eller rehabiliteringsersättning.
  2. Handikappad under 65 år som, efter att ha fått bidrag enligt grupp 1, har lämnat arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljats sjukbidrag. Det gäller även handikappad under 65 år, som i slutet av september 1988 hade bil som köpts med bidrag från länsarbetsnämnden eller var befriad från vägtrafikskatt och som därefter lämnar arbetsmarknaden med förtidspension eller sjukbidrag.
  3. Annan handikappad än de som tillhör grupperna 1 och 2 och som fyllt 18 men inte 50 år.
  4. Handikappad förälder med barn under 18 år, under förutsättning att föräldern bor tillsammans med barnet och behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet.
  5. Förälder med handikappat barn, under förutsättning att föräldern bor tillsammans med barnet och behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet.

För handikappad i grupp 1 eller 2 krävs inte körkort om någon annan kan anlitas som förare vid
resorna.

Tillhör du någon av grupperna 3, 4 eller 5 kan bilstöd ges under förutsättning att du själv ska köra bilen.
Med förälder avses förutom biologiska föräldrar och adoptivföräldrar den som föräldern är eller har varit gift med eller den som föräldern har eller har haft barn med, om de stadigvarande bor tillsammans.
Föräldrabegreppet omfattar även vårdnadshavare som inte är förälder samt personer som tagit emot barn för adoption eller för stadigvarande vård och fostran.