Tiden mogen för en förlikning

Vid den tidpunkten har rättegången mot thalidomidtillverkaren i England, Distillers Ltd. gjorts upp i godo. Bolaget erbjöd sig att betala 40 procent av det maximalt utdömbara beloppet till barnen.
På Astra anser Sven Sundling att tiden är mogen för att komma fram till en förlikning. Juristerna på båda sidor är helt låsta. I vilka fall kunde man vara säker på att mödrarna tagit Neurosedyn? Vilka fall kunde man helt utesluta?

Astras erbjudande är att man ska erbjuda en total förlikningssumma men samtidigt kräva att alla föräldrar till neurosedynskadade barn, där det fanns misstanke om samband med Neurosedyn, ska godkänna en förlikning. Det är totalt 110 barn som berörs av dessa processer. Astra ska samtidigt inte ställas till ansvar för samband mellan skador och om mödrarna ätit Neurosedyn.
Men många föräldrar är tveksamma och vill hellre ha Astras skuld fastställd i domstol.
Under tre intensiva och dramatiska oktoberkvällar och nätter på Henning Sjöströms advokatkontor
övertalas till sist föräldrar i likhet med Per Boëthius, som är tveksamma.

Det sista avgörande beslutet fattas vid ett laddat möte på Skansen i Stockholm. Föräldrar med
släktingar finns på plats. Advokaterna och läkarna finns på plats, så även Astras representanter. Journalister från Sverige, Norge och Danmark är också där.
Maja Jönsson skriver:
"Vi samlades på morgonen och jobbade hela dagen, frånsett mat- och kaffepauser. Det var tragedier ända in i det sista, en förälder svimmade och fick bäras ut, men mötet fortsatte. Klockan 10 på kvällen var det över. Henning Sjöström frågade om det ännu fanns någon som hade något att anföra, eller om vi nu kunde vara överens om att det skulle vara klart? Det var så tyst i salen, minns jag, att man faktiskt kunde ha hört om en knappnål släppts i golvet. Jag kommer ihåg, att jag satt och önskade: "måtte ingen säga något mer nu, måtte det äntligen vara färdigt"! Det var fortfarande tyst salen och så plötsligt föll klubban ner! Jag hoppade högt av smällen, det kom så överrumplande. Flera lättnandens suckar hördes i salen!"

Den svenska föräldraföreningen för neurosedynskadade under dess ordförande riksdagsman Arne Persson, accepterar Astras krav för en förlikning och går med på uppgörelse den 4 oktober 1969. Jan Winbergs utredning och poängsystem spelar en stor roll i förlikningen, både för vilka barn som skulle få skadestånd och för hur stora skadestånd det enskilda barnet ska få. Totalt avsätter Astra närmare 150 miljoner kronor till Neurosedyn-fonden.
Bland de drygt hundra fallen finns också några danska. I Norge görs en separat överenskommelse som i allt väsentligt följer den svenska.

Astras koncernchef Arne Wegerfelt har tidigare kommenterat processen i Stockholmstidning den 8 januari 1964: "Naturligtvis har många liksom jag reagerat mot de grundlösa beskyllningar och direkta förolämpningar som advokat Henning Sjöström riktat mot högt kvalificerade Astramedarbetare. Det har även antytts att Astra skulle ha sånt inflytande över läkarkåren att ingen vågar ställa upp som expert mot företaget vid processen. Detta är naturligtvis rent nonsens."

Efter förlikningen säger sig Arne Wegerfelt hela tiden ha sett "helt prestigelöst" på
Neurosedyn-processerna och han berättar senare i en intervju 1981:
"Jag blev chockad när jag första gången såg bilder av barn som skadats av Neurosedyn. Det grep mig djupt att ett av våra läkemedel kunde ge allvarliga skador. Det faktum att ett läkemedel som våra forskare och experter bedömde vara ofarligt kunde ge allvarliga skador på foster kom att påverka min inställning till läkemedel".
Tidningen Ny Dag från den 8 oktober 1969 karakteriserar Astras "generösa linje" för ett hån mot neurosedynoffren.

Tack vare dåvarande finansministern Gunnar Strängs initiativ beslöt riksdagen att utbetalningar till neurosdynskadade barnen skulle befrias från skatt. De skadade barnen får ett indexreglerade skadestånd så länge de lever.