Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

These birthplaces are plotted on a map of South America in the figure below.


Kartan visar städerna i Sydamerika där läkarna hittat barn med fosterskador. Varje prick är en sådan stad. Mörka områden anger att lepra är vanligt. Ljusgrå områden visar att lepra är relativt vanligt och vita områden betyder att lepra är ovanligt. En stad där flera fall av fosterskador upptäckts är Belo Horizonte (bilden nedan). Utanför staden ligger FUNED (Fundação Ezequiel Dias) som tillverkar talidomid. FfdN har också uppgift om att ett annat företag i samma stad också är producent; Tortuga Comphania Zootécnica Agrária.