Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Thalidomid ges år ut och år in


En annan slutsats man kan dra är att thalidomid ges till patienter under mycket långa tider. WHO:s standardrekommendation har varit MDT-behandling i 24 månader (nu sänkt till 12 månader) mot ENL-komplikationer hos leprapatienter. Rimligen borde thalidomid mot ENL då bara behöva användas under en kortare tid. När MDT-behandlingen avslutas tillfrisknar också patienten från sina ENL-symptom. Ändå ser vi här att thalidomid ges under flera år; ända upp till 7-8 år. Risken för fosterskador blir då mycket högre.

Källa: E.E. Castilla, P Ashton-Prolla, E. Barreda-Mejia, D. Brunoni, D.P Cavalcanti, J. Correa-Neto, J.L. Delgadillo, M.G. Dutra, T. Felix, A. Giraldo, N. Juarez, J.S. Lopez-Camelo, J. Nazer, I.M. Orioli, J.E. Paz, M.A. Pessoto, J.M. Pina-Neto, R. Quaddrelli, M. Rittler, S. Rueda, M. Saltos, O. Sánchez, , L. Schüler. Thalidomide, a Current Teratogen in South America. Teratology 54: 273-277 (1996).