Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Här är länkar till div. organisationer

SVENSKA ORGANISATIONER

De Handikappades Riksförbund
www.dhr.se

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna
www.fub.se

Svensk dysmeliförening
www.dysmeli.se/

Funktionshinder.se
www.funktionshinder.se

Handikappförbundens samarbetsorgan
www.hso.se

Marschen för tillgänglighet
www.marschen.se

lägger in de allra senaste nyheter som rör tillgänglighet i Sverige.
www.tillganglighet.se/

Neurologiskt Handikappades Riksförbund
www.nhr.se

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
www.rbu.se

Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade
www.rtp.se

Små och mindre kända handikappgrupper
www.sallsyntadiagnoser.nu

Sveriges Dövas Riksförbund.
www.sdrf.se

Synskadades Riksförbund
www.srfriks.org


INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

One of the objectives of the ACA is to develop accurate information about the U.S. population of amputees to allow us to best represent our constituents to government, industry, and the world
amputee-coalition.org

An Internet mailing list to provide information and support contacts to children with absent or underdeveloped limbs and their parents
www.amp-info.net

EDF is a European umbrella organisation representing more than 37 million disabled
www.edf-feph.org