Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Ny medicin mot benmärgscancer – släkting till Neurosedyn

Ett nytt läkemedel har godkänts för behandling av bencancerformen multipelt myelom. Det nya läkemedlet heter Revlimid (lenalidomid)och är nära släkt med den aktiva substansen i Neurosedyn – Talidomid.

"Ett mycket värdefullt nytt behandlingsalternativ för patienter med multipelt myelom som inte blivit hjälpta av tidigare behandling. Det tycks vara både mer effektivt och ha mindre biverkningar än andra läkemedel mot sjukdomen", skriver Läkemedelsverket i Uppsala i sitt pressmeddelande

I Sverige drabbas årligen ca 550 personer av den svåra cancerformen multipelt myelom. Hittills har dessa patienter behandlats med Talidomid. Det nya läkemedlet förbättrar dock överlevnaden för de drabbade.

Revlimid är uppbyggt av lenalidomid som är kemiskt nära släkt med Talidomid. Talidomid är den aktiva substansen i Neurosedyn.
Lenalidomid stimulerar immunförsvaret att angripa cancercellerna och motverkar nybildning av de kärl som ser till att cancercellerna får blod och näring.

I dagsläget är det inte färdigutrett om Lenalidomid orsakar fosterskador eller ej. Därför får inte kvinnor i fruktsam ålder använda läkemedlet om de inte använder preventivmedel.

Björn Håkansson, ordförande i FfdN, berättar att samma säkerhetssystem och klassifikation som används för Neurosedyn kommer att gälla även för Revlimid. Säkerhetssystemet heter PPP – Pregnancy Prevention Programme. Detta namn ersätter STEPS men har samma innehåll. Det nya namnet belyser mycket tydligare vad säkerhetsprogrammet handlar om – inte att hindra att svårt sjuka människor att få tillgång till vissa mediciner, men att förhindra att fosterskadade barn föds på grund av dem.

Björn Håkansson sitter med i den arbetsgrupp inom EMEA (europeiska läkemedelsverket) som arbetar med PPP och fosterskadande läkemedel.