Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Assistansersättning (LASS)

Om du behöver stöd för att klara vardagslivet kan du ha rätt till personlig assistans. Det kan till exempel vara för att tvätta dig, att äta, klä dig, kommunicera med andra eller något annat som förutsätter ingående kunskaper om ditt funktionshinder.

Personlig assistans är en insats i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hur stödet organiseras och finansieras beror på hur mycket tid du behöver stöd.

Om du har behov av personlig assistans över 20 timmar per vecka kan du ha rätt till ekonomisk ersättning från försäkringskassan enligt lagen om assistansersättning, LASS. Ersättningen kallas assistansersättning. Syftet är att du ska kunna finansiera en eller flera personliga assistenter för att leva ett självständigt liv.

Du kan själv stå som arbetsgivare för assistenten eller assistenterna. Du kan också anlita ett kooperativ, ett privat bolag eller kommunen som arbetsgivare.

Om ditt behov av stöd är mindre än 20 timmar kan du istället få personlig assistans enligt LSS.

I menyn till vänster kan du läsa mer om assistansersättning.

(Informationen är hämtad hos Handikappombudsmannen)