Fördubblad pension för tyska Neurosedynskadade

Tyska neurosedynskadade (Contergan-Geschädigten) får sin pension fördubblad. Det bestämde den tyska regeringen den 27 februari.

Ett halvt århundrade efter Contergan-Skandalen får de skadade en rejäl höjning av pensionen. Den tyska regeringen bestämde först att höja pensionen med fem procent för att kompensera för ökade levnadsomkostnader. Femprocentshöjningen görs vartannat år. De med högst nivå på pensinen skulle då få 253 Kr (27 Euro) mer i månaden.

Men vid regeringssammanträdet den 27 februari bestämde den tyska regeringen dessutom att pensionsnivåerna ska fördubblas.
Från och med i år betalar den tyska staten årligen in drygt 140 miljoner kronor (15 millioner Euro) till den stiftelse som ansvarar för pensionsutbetalningarna.

De höjda pensionerna börjar betalas ut från och med 1 Juli.

Grünenthal säger sig också vilja hjälpa de tyska neurosedynskadade finansiellt.

Grünenthal skriver i ett pressmeddelande daterat den 27 februari att företaget stödjer det politiska initiativet från den tyska regeringen att fördubbla Contergan-pensionen, eftersom de skadade i vuxen ålder behöver mer hjälp och medicinsk omsorg än vad som kunnat tillgodoses med den hittillsvarande pensionsnivån.

Men Grünenthal säger inte hur mycket företaget är beredda att betala. I pressmeddelandet skrivs endast att Grünenthal förbereder ett koncept för ett frivilligt bidrag till pensionsstiftelsen. I detta arbete uppger Grünenthal sig stå i ”förtrolig” dialog med den tyska regeringen, familjeministeriet, Bundesverband Contergan-Geschädigter e.V. (Det är Tysklands FfdN) och andra av regeringen och Grünenthal ”godkända” samtalspartner.

Christian Knabe (Som ju skrev brev till Grünenthals ägare, se FfdN-tidningen nr 3-4, 2007) har t.ex. appellerat i ett öppet brev att den protestantiska kyrkan i Tyskland ska medla i frågan.

Den höjda pensionen betalas ut i förhållande till hur många poäng de skadade har. Omkring 62% av de drabbade får det högsta beloppet 10.715 kr (1144 Euro) i månaden. Enligt statistik från pensionsstiftelsen lever dag 2696 personer i Tyskland födda med neurosedynskador. Någon absolut färsk statistik för de olika skadenivåerna finns inte. Sedan förlikningen mellan föräldrarna och Grünenthal den 18 december 1970 är t.ex. 176 tyska neurosedynskadade avlidna. Här är de aktuellaste siffrorna: