Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Brev ang. tillgänglighet

Följande brev skickade FfdN till miljöministern, demokratiministern samt boverket i april 07. Den 10:e september uppvaktade FfdN miljödepartementet i frågan.

Stockholm 2007-04-26

Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet
Tegelbacken 2
103 33 Stockholm

Ansvarig för demokratifrågor, Nyamko Sabuni
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm

Boverket
Generaldirektör Ines Uusmann
Box 534
371 23 Karlskrona


Avsändare: Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN)
Röda Korsets sjukhus
Brinellvägen 2
114 28 Stockholm


Angående: demokrati för personer med funktionshinder

Det har gått 50 år sedan en västtysk barnläkare slog larm om att det storsäljande sömnmedlet Neurosedyn låg bakom en våg av svåra missbildningar hos nyfödda i Västtyskland. När katastrofens hela vidd till sist blir känd står det klart att omkring 10 000 barn i världen fötts med missbildningar på armar och ben, orsakade av läkemedlet. I Sverige lever idag ca 100 personer som har funktionshinder orsakade av neurosedyn. Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN) har även medlemmar som har andra, liknande funktionshinder, t.ex. dubbelt armamputerade och dysmeli.

I Sveriges nationella handikappolitiska plan ställs krav på att alla statliga myndigheter skulle vara tillgängliga för alla före år 2005. Före år 2010 ska också alla offentliga miljöer, kommuner, allmänna transportmedel etc. vara tillgängliga
Vi skriver idag år 2007 och år 2010 närmar sig med stormsteg – så var är då tillgängligheten?
FfdN misstänker starkt att regeringen Persson försökte sopa frågan under mattan.
Nu är frågan: tänker regeringen Reinfeldt agera på liknande sätt?

Idag lever flera hundratusen svenskar med funktionshinder av olika slag. Tillgänglighet är ofta av avgörande, kanske t.o.m. i vissa fall livsavgörande betydelse för om vi kan delta i samhällslivet eller inte.
Bristen på tillgänglighet i affärer, vallokaler, pubar, restauranger, hemsidor, utemiljöer etc. är ett demokratiproblem av gigantiska mått. Att personer med funktionshinder utestängs från livet utan att någon ens riskerar böter är oacceptabelt. Räknas inte våra medlemmar som medborgare?

Vad kostar det egentligen för samhället att utestänga ca 500.000 personer från självklara företeelser? Det kan tyckas dyrt att anpassa utemiljöer och lokaler till personer med funktionshinder men att ha mer assistans och ledsagning än nödvändigt, på grund av otillgänglig miljö kostar också – i både pengar och försämrade möjligheter till självständighet för individen.

Att inte kunna delta i samhällslivet på lika villkor kan skapa en känsla av att inte räknas, att inte ha någon tillhörighet. Den känslan är mer handikappande än något handikapp.
Varför ens försöka om man endast ses som en belastning?
Hur många miljarder skulle kunna sparas?

Ett krav från vår sida är att nyproducerade byggnader skall vara tillgängliga. Varför bygga om, när man kan bygga rätt från början? Att nyproducerade byggnader inte är tillgängliga för personer med funktionshinder är ordentligt korkat. Kunskapen och kompetensen finns – använd den!
Många års arbete har lett till att det finns färdiga normer för tillgängliga byggnader. Nu har tiden kommit för att börja använda den kunskap som finns! Bygg rätt!

Den nationella handikapplanen innehåller många vackra ord men det tycks som om de kommer förbli ord och inget mer – om inget görs nu.
FfdN anser att det är dags för en ny strategi när det gäller tillgängligheten. Frivillighet räcker uppenbarligen inte, här måste den lagstiftande församlingen gripa in med tvingande åtgärder.
FfdN anser därför att:
- Byggnadslagstiftningen måste ändras och ställa högre krav på användbarhet och att byggföretagen faktiskt genomför och bygger tillgängliga byggnader. Det måste vara olagligt att diskriminera personer med funktionshinder genom bristande tillgänglighet
- Kraftiga sanktioner ska införas mot de näringsidkare, kommuner etc. som inte uppfyller kraven på att tillgänglighet
- FfdN anser att det måste finnas juridisk möjlighet att pröva en byggnads tillgänglighet. Tillgängligheten ska kunna prövas på samma sätt som t.ex. brandsäkerhet.
- Idag skyller fastighetsägaren och den som hyr lokalen på varandra. Ingen vill ta ansvaret eller den kostnaden det innebär att bygga tillgängligt. FfdN anser att fastighetsägaren skall vara ansvarig för tillgängligheten. Dödläget mellan parterna måste brytas.
- Byggnadsnämndens beslut skall kunna överklagas till högre instans.

Så sent som den 30 mars i år undertecknade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson en historisk FN-konvention som syftar till att lista nödvändiga åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionshinder.
Enligt pressmeddelandet från socialdepartementet slår konventionen också fast ”ett antal vägledande principer som rätten till icke-diskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter”.

FfdN ser med spänning och förväntan fram emot att se hur vad Ni tänker åstadkomma med de verktyg Ni har. Vi önskar ett möte vid snarast möjliga tillfälle för att diskutera dessa frågor.

Med förhoppning om ett snabbt svarLars Lundström Björn Håkansson
Utredare Ordförande