Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

Neurosedynskadade i Australien stämmer Grünenthal

Läs om de neurosedynskadade i Australien som stämmer Grünenthal
Efter att deras mödrar tagit Thalidomide (i Sverige känt som Neurosedyn), föddes de med missbildningar på extremiteterna. Nu, nästan 50 år senare, stämmer de det tyska läkemedelsbolaget Grünenthal.


Stämningen, som lämnats in till den högsta domstolen i Australien, är gjord av fem personer som har medfödda skador orsakade av att deras gravida mammor tog Thalidomide.
Stämningen omfattar dock alla födda mellan 1 januari 1955 och 31 december 1964 i Australien, med skador orsakade av Thalidomide.

Stämningen är riktad mot det tyska läkemedelsbolaget Grünenthal, som skapade och hade patent på Thalidomide. Detta trots att det var det engelska företaget Distillers Company Limited, som sålde Thalidomide på licens i Australien och på Nya Zeeland, under namnet Distaval. Under detta namn fanns Thalidomide tillgängligt på sjukhus och på apotek som ett lugnande medel och mot morgonillamående under graviditet.
Men enligt stämningen borde Grünenthal ha vetat att Distillers hade liten eller ingen chans att själva testa säkerheten hos läkemedlet. Distillers förlitade sig helt på de tester som Grünenthal påstod sig ha gjort. Enligt Grünenthal var Thalidomide ”fullständigt säkert”. Detta trots att Grünenthal själva inte gjort adekvata tester av läkemedlet.

Enligt stämningen visste redan Grünenthal, när produkten började säljas i Australien, att det misstänktes finnas ett samband mellan Thalidomide och en rad svåra hälsoproblem.
Mellan 1956 och 1961 fick Grünenthal in en rad rapporter om sambandet mellan gravida som tagit Thalidomide och allvarliga medfödda missbildningar hos deras barn. Enligt stämningen ignorerades dessa rapporter och de personer som försökte protestera utsattes för nedsvärtningskampanjer.

När Thalidomide slutligen drogs in från den australienska marknaden 1961, påstod Grünenthal att anledningen till tillbakadragandet berodde på ”oansvarig mediarapportering”.

Enligt stämningen motiverades Grünental av ekonomiska skäl och agerade på ett sätt som visar på hänsynslöshet mot dess offer. Grünenthal anklagas också för att ignorerat de bevis som framkom, där risker för användarna tydligt kunde påvisas.

Enligt stämningen kommer kärandena ha en förkortad förväntad livslängd och de riskerar också att utveckla Neuropati. Neuropati är ett obotligt tillstånd som orsakas av att nerverna får problem med att sända information mellan hjärnan och ryggmärgen. Tillståndet leder bl.a. till domningar och stickningar i armar och ben.

Not: Det engelska bolaget Distillers gjorde en rad överenskommelser med Thalidomideskadade under 60- och 70talen.

 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer