Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


Nyheter



Länkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

FORTSATT STRID OM ERSÄTTNING TILL TYSKLANDS NEUROSEDYNSKADADE

I april förklarade sig Grünenthal beredd att skjuta till 50 miljoner Euro (drygt 490 miljoner kronor) till den tyska Neurosedynstiftelsen. Fortfarande pågår striden om hur medlen ska fördelas.

I februari bestämde den tyska regeringen dessutom att pensionsnivåerna till Tysklands c:a 2800 N-skadade skulle fördubblas.

Från och med i år betalar den tyska staten årligen in drygt 140 miljoner kronor (15 millioner Euro) till den stiftelse som ansvarar för pensionsutbetalningarna ”Conterganstiftung für behinderte Menschen".

De höjda pensionerna började betalas ut från och med 1 juli. Den höjda pensionen betalas ut i förhållande till hur många poäng de skadade har. Drygt 60% av de drabbade har fått sin pension höjd till c:a 10500 kr/mån (1090 Euro).

I samband med tyska statens bidrag till höjda pensioner kände Grünenthal ett stort tryck att också bidra finansiellt till de tyska neurosedynskadade.

Efter intensiva förhandlingar med den tyska regeringen, familjeministeriet och Bundesverband Contergan-Geschädigter e.V. (”Riksförbundet för Contergan-skadade”, det är Tysklands FfdN) beslöt Grünenthal i april att betala in ett engångsbelopp på 50 miljoner Euro (drygt 490 miljoner kronor) till den tyska Neurosedynstiftelsen.

Sebastian Wirtz, VD på Grünenthal och sonson till företagets grundare, säger till tidningen Aachener Zeitung att:

— Vårt mål var att ge ett substantiellt bidrag till stiftelsen. Engångsbeloppet är att se som resultatet av en gemensamt uppnådd lösning.

Enligt Grünenthal är pengarna tänkta att räcka de närmast 35 åren, dvs. livet ut för de flesta N-skadade, och ska öronmärkas för att betala vård, medicinska behandlingar, operationer eller vistelse på rehabkliniker och sjukhem, som blir allt mer nödvändiga ju äldre de N-skadade och ju mer de drabbas av sent uppkomna N-skador, och förslitningsskador.

Grünenthal hade tänkt sig att behövande ska ansöka om ersättning för vårdkostnader mot uppvisande av kvitton hos den tyska N-stiftelsen. Det har väckt ont blod hos många av Tysklands N-skadade.

Utslaget per person är Grünenthals 490 miljoner bara 500 kronor per år. Det är inte mycket i ett land där kraftiga nedskärningar gjort inom vårdsektorn de senaste åren.

Dessutom går kanske inte alla pengar till N-skadade. Fram till 2005 hette den tyska N-stiftelsen ”Stiftelsen för handikappade barn” (Hilfswerk für behinderte Kinder). Det har visat sig att även icke N-skadade sökt pengar från den tyska N-stiftelsen.

Tyska N-skadade vill inte att det ska upprepas.

Debattens vågor har gått höga bland tyska N-skadade. Många riktar även stark kritik mot Bundesverband Contergan-Geschädigter och dess ordförande Margit Hudelmeier för att de inte tar tillvara N-skadades intressen på ett tillräckligt bra sätt.

Under senare delen av september genomförde de tre N-skadade Norbert Schweyen, Gihan Higasi, Stephan Nuding och Stephan Nudings 79-åriga mor Helga Nuding en hungerstrejk i församlingshemmet till Andreaskyrkan i Bergisch Gladbach fullt beslutna att riskera livet för att nå en högre ersättning.

— Det är vår sista chans, säger Stephan Nuding till Aachener Zeitung.

De 50 Miljonerna Euro från Grünenthal är ett ”hån“. Tillskottet till stiftelsen ”räcker inte lång” och är att betrakta som ”småpengar”.

— Det handlar om vår värdighet. Många av oss är beroende av hjälp 24 timmar per dygn, med påklädning, toaletten, hjälp att äta. Knappast någon av oss ”offer“ kan själv tjäna sitt levebröd, säger den N-skadade Bernhard Quiel, gruppens talesman, enligt Aachener Zeitung.

Deltagarna i hungerstrejken har informerat alla politiska partier, familjeministeriet och Grünenthal. Enligt Nuding överensstämmer gruppens krav med kravlistan från ICTA (Internationella Contergan och Thalidomid Alliansen).

— Vi fodrar i genomsnitt en miljon Euro till varje N-skadad person i Tyskland som ersättning för det kroppsliga, sociala och psykiska lidande Grünenthal förorsakat, säger Stephan Nuding till Aachener Zeitung.

Därutöver kräver gruppen att Grünenthal, eller ägarna familjen Wirtz, betalar in ytterligare pengar till den tyska N-stiftelsen. Grünenthal- koncernen är privatägd av familjen Wirtz. 19 familjemedlemmar delar på ägandet. Familjen Wirtz förmögenhet uppskattas till över 27 miljarder kronor (2,9 miljarder Euro), och Wirtz ligger på listan över Tysklands 30 rikaste.

De hungerstrejkande kräver dessutom att den tyska staten tredubblar den månatliga pensionen från 1090 Euro till 3270 Euro (c:a 32350 kr/månad).

Deltagarna i hungerstrejken säger sig ha fått stöd från hela Tyskland och även utomlands. En stöddemonstration i Köln samlade in namn och visade solidaritet.

Representanter från den tyska regeringen ber de strejkande att avbryta sin aktion.

Margit Hudelmeier ordförande för Bundesverband Contergangeschädigter vill inte kommentera hungerstrejken.

— Aktionen är inte sanktionerad av oss, säger Margit Hudelmeier, enligt Aachener Zeitung.

Grünenthal vill inte låta sig sättas under tryck.

— Vi kan förstå att de drabbade vill kasta ljus på sin situation, men vi låter oss inte påverkas av dylika aktioner, meddelar företaget i ett uttalande, där man även vädjar till de strejkande att avbryta sin aktion.

Enligt Grünenthal är det en omöjlighet att tillgodose de hungerstrejkandes krav, som man uppskattar till miljarder.

— Skulle vi betala sådana summor måste företaget gå i konkurs och 4800 medarbetare skickas ut i arbetslöshet, säger Sebastian Wirtz , enligt Aachener Zeitung.

Grünenthal hade förra året en omsättning på omkring 830 miljoner Euro (drygt 8 miljarder kronor).

I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna mellan i första hand den tyska staten och Bundesverband Contergan-Geschädigter. Det hetaste tipset är en ändring i stiftelsereglerna så att 50 miljoner Euro av stiftelsemedel läggs i en pott tillsammans med engångsbeloppet på 50 miljoner Euro från Grünenthal. Av dessa medel ska därefter en årlig engångsutbetalning göras under 35 år på maximalt c:a 19800 kronor (2000 Euro) per N-skadad, fördelat efter poängtal.



Tillbaka till toppen