Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

FÖRST MED CYBERARMEN!

FÖRST MED CYBERARMEN – EN ”TANKESTYRD ARMPROTES” DEN KAN BÖRJAR SÄLJAS OM TRE ÅR

Otto Bock trummar på. På en presskonferens i Wien visade man upp prototypen till en ”tankestyrd armprotes”.

Christian Kandlbauer (20 år) från Österrike är den förste användaren av ”Cyber-Armen”.


Christian Kandlbauer har amputerad båda armarna ungefär mitt på överarmen. Foto: Michael Appelt/Otto Bock

Försök pågår både i Europa och USA och från företagets sida räknar man med att den nya armprotesen kan börja säljas om cirka tre år.För två år sedan förlorade Christian Kandlbauer båda sina armar i en olycka. Sedan dess var han helt beroende av hjälp.
”Tänk er själv”, säger Kandlbauer till österrikiska tidningen Kurier, ”Man kan knappt föreställa sig hur det är att behöva hjälp från andra för att kunna gå på toaletten, äta, eller tvätta sig”.

Hoppas på ett nytt liv

Nu hoppas han på ett nytt liv efter att ha fått prototypen till den första tankestyrda armprotes som har ett rörelsemönster som den naturlig arm. Före olyckan jobbade Christian Kandlbauer som bilmekaniker och för sen kort tid sedan kunde han komma tillbaka på sin gamla arbetsplats som anställd på reservdelslagret.

Cyberarmen har utvecklats av läkare från universitetssjukhuset i Wien (Allgemeines Krankenhaus Wien) och österrikiska experter från Otto Bock tillsammans med läkare från Johns Hopkins University och Northwestern University i USA.

Komplicerad operation förutsättning

Förutsättningen för att kunna använda protesen är en komplicerad operation, som hittills bara kan göras i Wien och på de neurologiska klinikerna i Chicago och Seattle.

"Kandlbauer var på grund av sina svåra skador, sin låga ålder och sin höga motivation, den ideala patienten för detta projekt", sade Manfred Frey, Klinikchef vid kliniken för Plastik- och Rekonstruktiv Kirurgi på Allgemeines Krankenhaus Wien, enligt den österrikiska tidningen Kurier.

I december 2006 utförde Dr Frey en sex timmar lång operation där nerver från armstumpen drogs om. Genom en s.k. ”selektiv nervtransfer” kan hjärnsignaler, som ursprungligen styrde armen, användas för protesstyrningen.
Nervändarna från armstumpen frigjordes och opererades om så att nerverna istället ficks att växa fast med bröstmuskulaturen, vilken så att säga tjänar som förstärkare av nervimpulserna. I proteshylsan sitter elektroder som fångar upp muskelsignalerna. En avancerad analyselektronik i protesens styrdator tolkar signalen och omvandlar den till en önskad rörelse av protesen.


Christian Kandlbauer i träningslabbet. Foto: Michael Appelt/Otto Bock

När nerverna vuxit fast tränade Christian Kandlbauer därefter de olika rörelsemönster han ville göra, till dess de kontraherade musklerna i bröstmuskulaturen alstrade tillräckligt starka myoelektriska signaler.

Fördelar med Cyberarmen

Enligt Otto Bock är fördelen med den nya Cyberarmen , jämfört med dagens myoelektriska proteser, att styrningen av protesen inte sker via tillrättalagda muskelstyrimpulser, där brukaren övar in myoelektriska signaler – som inte behöver ha något med rörelsen av en normal arm att göra – för att styra protesen.

"Med vår nya protes behöver patienten bara tänka sig hur han tidigare rörde sin amputerade hand och arm i ett tredimensionellt rum. Protesen tolkar själv signalerna och utför den tänkta rörelsen ", sade Hans Dietl, från Otto Bock Healthcare Products till tidningen Kurier.

Christian Kandlbauer är den förste patienten i Europa som använder den nya amprotesen. I USA pågår ett parallellt projekt med sju patienter. Hittills har utvecklingen kostat mellan fem till sex miljoner Euro (47-56 MKr), men protesen är fortfarande på utvecklingsstadiet och håller inte för en tuff vardagsanvändning.

Serieproduktion om tre år

Otto Bock räknar dock med att den nya armprotesen kan gå i serieproduktion om cirka tre år. Till att börja med är protesen tänkt för dubbelt armamputerade patienter.
"För denna grupp är ökningen i livskvalitet som störst", anser Dr Manfred Frey, enligt tidningen Kurier.

Dagens armprotes har tre frihetsgrader (öppna/stäng hand, vrid hand, böj armbågsled). Cyberarmen har sju frihetsgrader; från skuldran ner till handen.
Enda nackdelen med protesen sägs vara att det inte får ha gått alltför lång tid sedan amputationen, då har nerverna i armstumpen redan hunnit degenerera och kan inte opereras.


Ett videoklipp som visar Cyberarmen finns på adress: http://stream1.orf.at/oe1/science/kuenstlicher-arm.wmv
Foto: Michael Appelt/Otto Bock