Aktuellt för medlemmar


Nu är FfdN:s Livsstilsutbildning för Dig med extremitetsskador avslutat! Till våren 2016 redovisas resultaten här.


NyheterLänkar

Kunskapscenter
www.Ex-Center.org

Bräcke diakoni
www.brackediakoni.se

Hjälpmedelsdatabas
www.TipBase.org

Dysnet - The online Dysmelia Network

 

Tillbaka

EU har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

För första gången har EU nu äntligen ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Äntligen! EU har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

För första gången har EU nu äntligen ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Att ratificera innebär att staten (i det här fallet EU) förbinder sig att följa konventionen.

Konventionens syfte är att personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva sina rättigheter på samma villkor som icke funktionsnedsatta. Inom EU finns idag ca 80 miljoner människor som har funktionsnedsättning av något slag och som därmed berörs av konventionen.
När EU nu ratificerat konventionen så innebär det skyldigheter att vidta åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till utbildning, arbete, transporter, infrastruktur, offentliga byggnader m.m. EU måste nu också säkerställa att medborgare med funktionsnedsättning kan rösta och har full rättskapacitet. Nu måste EU också rapportera till FN regelmässigt hur arbetet utvecklas.

Att EU har antagit konventionen går helt i linje med EU: handikappstrategi, som går ut på att skapa ett Europa utan inre gränser för medborgare med funktionsnedsättning. Dessa ”gränser” ska vara avlägsnade fram till år 2020.

Inom EU har alla 27 länder skrivit under konventionen. Däremot är det bara 16 medlemsländer som ratificerat den, dvs att riksdagen i respektive land har röstat igenom den. Över hela världen har till dags dato 120 länder undertecknat den
-    Det här är en glädjande nyhet i början av det nya året och en milstolpe i de mänskliga rättigheternas historia, eftersom det är första gången EU blivit part i en internationell konvention om mänskliga rättigheter. Jag vill tacka det belgiska ordförandeskapet för deras utmärkta samarbete, som har gjort det möjligt att avsluta ratificeringsprocessen snabbt och framgångsrikt” säger Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvar för rättvisa, i ett pressmeddelande. - Jag vill nu uppmana alla medlemsstater som ännu inte har ratificerat konventionen att göra det så snabbt som möjligt. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att funktionshindrade inte ställs inför ytterligare problem i sin vardag.”

Praktiskt sett kommer detta ge personer med funktionsnedsättning ett juridiskt verktyg att använda om något av EU:s medlemsländer bryter mot konventionen på något sätt. FfdN välkomnar ratificeringen och ser fram emot de framsteg som vi hoppas detta leder till!


 

Kommentarer


Inga kommentarer.

Kommentarer